Regnum plantarum
Het plantenrijk

Plantenrijk of Regnum plantarum, naast het dierenrijk, een van de systematische groepen waarin de levende wezens (organismen) zijn ingedeeld. Deze groep omvat alle planten. Er is geen algemeen aanvaarde indeling van de hogere eenheden van het Plantenrijk; men is het wel in grote lijnen eens over de belangrijkste groepen, maar de rangen die aan deze groepen worden toegekend, verschillen nogal. Een oude indeling van de planten in ruime zin in twee groepen is in Thallophyta en Cormophyta, waarvan alleen de laatstgenoemde een min of meer natuurlijke eenheid vormt.

Er zijn ca. 500.000 soorten levende planten bekend; geschat wordt dat er ca. een miljoen bestaan. Vele hiervan zullen nooit bekend worden, omdat de mens de natuurlijke milieus sneller vernietigt dan de wetenschap ze kan inventariseren. Men veronderstelt wel dat het aantal uitgestorven planten het aantal levende vele malen overtreft, maar het aantal dat niet gefossiliseerd is, kan uiteraard niet bij benadering geschat worden.


Voor het laatst gewijzigd op 07 januari 2005 © Wilbo
Home